Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 PRC/EPUB/PDF

Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018
Chế độ tiền lương, việc tăng lương tổi thiểu vùng, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm là những vấn đề được Đảng và nhà nước, nhân dân đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Việc cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, … sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế. Thời gia qua, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Nghị định số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 30-6-2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Thông tư số 242/2017/TT-BQP  ngày 05-10-2017 Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc…
Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, cán bộ công chức, viên chức có được các tài liệu nói trên, Trung tâm sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách: Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ hai: Quy định mới về tiền lương, xây dựng thang lương, điều chỉnh lương, đóng bảo hiểm xã hội
Phần thứ ba: Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, chế độ bồi dưỡng đối với người lao động và công chức, viên chức
Phần thứ tư: Chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động
Phần thứ năm: Các văn bản mới nhất về trợ cấp, phụ cấp; năm 2018


Download Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Miễn Phí, Tải Sách Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018, Đọc Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Online, Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Cho Android - Iphone - IOS, Download Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Free Ebook, Xem Sách Chính Sách Tăng Lương, Điều Chỉnh Tiền Lương Năm 2018 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start