17716_p24124.jpg
17716_p24124.jpg

Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã PRC/EPUB/PDF

Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chế Độ kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (Ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính):
Để thực hiện công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn đúng Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003, Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002. Ngày 12/12/2005, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC về chế độ Kế Toán ngân sách và tài chính xã (thay thế Chế độ Kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 và Quyết định số 208/2003/QĐ-BTC ngày 15/12/2003của Bộ trưởng Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 141/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001)

Cuốn sách “Chế Độ kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã” được trình bày rõ ràng, cụ thể từng khâu lập chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán vào sổ kế toán và phương pháp lập báo cáo tài chính. Đồng thời cuốn sách sẽ giúp cho các bộ quản lý tài chính, kế toán ở cấp xã, phường, thị trấn cập nhật kịp thời những chính sách, chế độ mới và tổ chức tốt việc thực hiện công tác hạch toán kế toán tại địa phương.

Mục lục:
Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã”
Phần thứ nhất: Quy định chung
Quy định chung
Chứng từ kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán
Sổ kế toán và hình thức kế toán
Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Phần thứ hai: Hệ thống chứng từ kế toán
Danh mục chứng từ kế toán
Biểu mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán
Phần thứ ba: Hệ thống tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi tài khoản kế toán
Phần thứ tư: Hệ thống sổ kế toán
Danh mục sổ kế toán
Mẫu sổ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Phần thứ năm: Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Mời các bạn đón đọc.


Download Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Miễn Phí, Tải Sách Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã, Đọc Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Online, Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Cho Android - Iphone - IOS, Download Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Free Ebook, Xem Sách Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start