Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) PRC/EPUB/PDF

Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện)
Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính, Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp)
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

Nhằm giúp kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu, bổ sung các kiến thức chuyên môn về chế độ kế toán mới, gồm: hệ thống chứng từ; sổ sách; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán…, Nhà xuất bản Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP (Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của  Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)
Bố cục cuốn sách như sau:
Những quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc:

Danh mục chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán:

Danh mục hệ thống tài khoản
Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Hệ thống sổ kế toán:

Danh mục sổ kế toán
Mẫu sổ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán

Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán:

Danh mục báo cáo
Mẫu báo cáo
Hướng dẫn lập báo cáo


Download Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Miễn Phí, Tải Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện), Đọc Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Online, Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Cho Android - Iphone - IOS, Download Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Free Ebook, Xem Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (Thông Tư Số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính và hướng Dẫn thực hiện) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start