Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 PRC/EPUB/PDF

Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017
Giới thiệu sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Lời giới thiệu:
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:
– Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
– Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:
– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.
Nhằm cung cấp đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên cả nước những quy định mới về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp nêu trên, Nhà sách Online Nam Việt xin trân trọng giới thiệu cuốn sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Bố cục cuốn sách gồm 4 phần chính sau:
Phần I. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC
Phần II. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Phần III. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
Phần IV. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
*** Để tránh mua hàng không như giới thiệu, Quý khách được xem nội dung sách trước khi thanh toán, sách đã được bọc plastic bằng máy ép nhiệt miễn phí!
 


Download Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Miễn Phí, Tải Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017, Đọc Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Online, Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Cho Android - Iphone - IOS, Download Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Free Ebook, Xem Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start