17693_p24101.jpg
17693_p24101.jpg

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán PRC/EPUB/PDF

Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán, Sơ Đồ Kế Toán Các Hoạt Động Kinh Tế Chủ yếu:
Ngày 20 tháng 3 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995
Chế độ kế toán doanh nghiệp mới được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006
Bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp” gồm 2 quyển:
– Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
– Quyển 2: Hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán và hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán đợt IV,V.

Mục lục:
Lời giới thiệu
Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp
Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính
Quy định chung
Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính
Phần A: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính năm
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính
Phần B: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
Quy định chung
Danh mục chứng từ kế toán
Mẫu chứng từ kế toán
Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán
Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán
Quy định chung
Danh mục và mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán
Sơ đồ kế toán các hoạt động kinh tế chủ yếu

Mời các bạn đón đọc.


Download Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Miễn Phí, Tải Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán, Đọc Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Online, Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Cho Điện Thoại, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Cho Android - Iphone - IOS, Download Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Free Ebook, Xem Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Quyển 2: Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính,Chế Độ Chứng Từ Và Sổ Kế Toán Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start