20367_26787.jpg
20367_26787.jpg
1

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp PRC/EPUB/PDF

Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc và có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật và các văn bản, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới, phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để giúp giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp nắm được các quy định về chế độ kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý và sử dụng hoá đơn, khấu hao tài sản cố định, chi phí hợp lý, hợp lệ, giám sát, thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính trong đầu tư xây dựng, tiêu chuẩn, định mức, quản lý và xử dụng phương tiện đi lại nhằm tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội xuất bản cuốn sách “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp và những quy định mới nhất về Kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, thuế, hoá đơn, chi phí hợp lý, hợp lệ, cổ phần hoá doanh nghiệp”.

Cuốn sách gồm 9 phần:
Phần thứ nhất: Chế độ mới về kế toán doanh nghiệp.
Phần thứ hai: Các quy định mới về luật kế toán, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
Phần thứ ba: Chế độ mới về kiểm toán doanh nghiệp.
Phần thứ tư: Chế độ mới về quản lý tài chính, hoá đơn, Thuế thu nhập, chi phí hợp lý, hợp lệ, khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.
Phần thứ năm: Các quy định mới về giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính và công khai minh bạch trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.
Phần thứ sáu: Chế độ mới về cổ phần hoá doanh nghiệp.
Phần thứ bảy: Quy định mới về thuế giá trị gia tăng.
Phần thứ tám: Quản lý tài chính trong đầu tư và xây dựng.
Phần thứ chín: Các quy định mới về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong doanh nghiệp.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Miễn Phí, Tải Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp, Đọc Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Online, Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Cho Điện Thoại, Tải Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Download Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Free Ebook, Xem Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Giám Đốc, Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Trực Tuyến Online...