Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) PRC/EPUB/PDF

Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT)

BỘ Y TẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 4664/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TRANH CÂY THUỐC MẪU SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tranh cây thuốc mẫu gồm bảy mươi (70) bức ảnh minh họa cây thuốc sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Điều 2. Bộ tranh minh họa cây thuốc mẫu được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn nhận biết cây thuốc trong việc phòng bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và là tài liệu truyền thông giáo dục chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, dược cổ truyền, Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, Ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Download Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Miễn Phí, Tải Sách Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT), Đọc Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Online, Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Cho Android - Iphone - IOS, Download Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Free Ebook, Xem Sách Bộ tranh Cây thuốc mẫu (Theo QĐ 4664/QĐ-BYT) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start