21491_p27921.jpg
21491_p27921.jpg
1

Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả PRC/EPUB/PDF

Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Cuộc họp nào cũng lãng phí thời gian và tiền bạc – đôi khi lãng phí rất nhiều. Bạn (với tư cách là nhà lãnh đạo) hãy xem cuốn sách nhỏ này như một kim chỉ nam dành cho mình và đồng sự để tránh lãng phí thời gian trong những cuộc họp. Lên kế hoạch và tiến hành họp đúng đắn có thể giúp bạn và toàn thể nhân viên phối hợp làm việc hiệu quả hơn.
Nếu bạn làm theo những nguyên tắc cơ bản và những hướng dẫn trong cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ cải thiện cuộc họp hiệu quả. Bạn và đồng sự sẽ cảm thấy việc họp hành không còn quá lãng phí thời gian mà thực sự, nó giúp nâng cao khả năng tiến hành công việc.

Trong cuốn sách này, cuộc họp được hiểu là một sự kiện bao gồm con người, nội dung và quá trình tiến hành để đạt mục tiêu. Vì về cơ bản, họp là quá trình cộng tác làm việc. Và họp có thể được hiểu như làm việc.
Tập sách hướng dẫn từng bước này đi thẳng và trọng tâm của việc lập kế hoạch và điều khiển những phiên họp, giải thích lý do tại sao nhiều cuộc họp đi sai hướng, và cần phải là gì để khắc phục điều đó. Bạn sẽ học được phương pháp tiến hành những buổi họp có độ tập trung cao, biến đổi những thành viên trong cuộc họp thành những người đóng góp ý kiến đầy giá trị, và đưa đến những quyết định đem lại những hoạt động khả thi, để giúp bạn có thể sử dụng các công nghệ này tăng cường thêm lợi thế của mình.


Download Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Miễn Phí, Tải Sách Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả, Đọc Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Online, Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Cho Android - Iphone - IOS, Download Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Free Ebook, Xem Sách Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý – Lập Kế Hoạch Và Tiến Hành Họp Hiệu Quả Trực Tuyến Online...