Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 PRC/EPUB/PDF

Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017
Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017 của Văn Phòng Quốc Hội
Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
– Chương 1. Điều khoản thi hành
– Chương 2. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự
– Chương 3. Tội phạm
– Chương 4. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
– Chương 5. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễm trách nhiệm hình sự
– Chương 6. Hình phạt
– Chương 7. Các biện pháp tư pháp
– Chương 8. Quyết định hình phạt
+ Mục 1. Quy định chung về quyết định hình phạt
+ Mục 2. Quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể
– Chương 9. Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
– Chương 10. Xóa Án Tích
– Chương 11. Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
– Chương 12. Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
+ Mục 1. Quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
+ Mục 2. Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự
+ Mục 3. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng
+ Mục 4. Hình phạt
+ Mục 5. Quyết định hình phạt, tổng hợp hình phạt, miễn giảm hình phạt, Xóa án tích
Phần thứ hai: CÁC TỘI PHẠM
-Chương 13. Các tội xâm phạm an ninh Quốc Gia
– Chương 14. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
– Chương 15. Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
– Chương 16. Các tội xâm phạm sở hữu
– Chương 17. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
– Chương 18. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
+ Mục 1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại
+ Mục 2. Các tội phạm trong lịnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
+ Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– Chương 19. Các tội phạm về môi trường
– Chương 20. Các tội phạm về Ma Túy
– Chương 21. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
+ Mục 1. Các tội xâm phạm an toàn giao thông
+ Mục 2. Tội phạm trong tĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông
+ Mục 3. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng
+ Mục 4. Các tội phạm khách xâm phạm trật tự công cộng
– Chương 22. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
– Chương 23. Các tội phạm về chức vụ
+ Mục 1. Cacs tội phạm tham nhũng
+ Mục 2. Các tội phạm khác về chức vụ
– Chương 24. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
– Chương 25. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
– Chương 26. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
Phần thứ ba: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Download Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Miễn Phí, Tải Sách Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017, Đọc Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Online, Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Cho Android - Iphone - IOS, Download Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Free Ebook, Xem Sách Bộ Luật Hình Sự 2015, Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start