Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng PRC/EPUB/PDF

Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng
Có thể khẳng định rằng Bộ luật Dân sự năm 2015 ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật dân sự của nước ta. Ngoài việc tiếp thu, hoàn thiện các quy định đã có từ Bộ luật Dân sự năm 1995 và sau này là Bộ luật Dân sự năm 2005, tại Bộ luật Dân sự năm 2015 các nhà làm luật đã đưa ra rất nhiều quy định mới, xa lạ với tư duy pháp lý truyền thống. Dưới nhãn quan công chứng viên, chúng tôi cho rằng một số quy định lần đầu tiên hiện diện cũng như tiệp tục được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự 2015 có ảnh hưởng, tác động lớn đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ công chứng viên. Trong khuôn khổ cuốn sách nhỏ này, tác giả xin lựa chọn và đưa ra một số bình luận xoay quanh những quy định tiêu biểu như đã đề cập ở trên. 
Nội dung cuốn sách gồm những chương như sau:
Chương I: Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân.
Chương II: Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
Chương III: Ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện.
Chương IV: Quyền khác đối với tài sản.
Chương V: Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
Chương VI: Bàn về chế định thừa kế
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Download Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Miễn Phí, Tải Sách Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng, Đọc Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Online, Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Cho Android - Iphone - IOS, Download Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Free Ebook, Xem Sách Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start