Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội PRC/EPUB/PDF

Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Ngày 20/11/2014, Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13), với 9 chương, 125 điều. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 ra đời thay thế cho Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, trở thành văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, điều chỉnh chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, đồng thời hỗ trợ xây dựng và phát triển quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Trên quan điểm kế thừa và sửa đổi các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, đồng thời pháp điển hoá các quy định hiện hành, bổ sung các quy định mới, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được nhìn nhận là luật tương đối hoàn thiện, chứa đựng nhiều quy định căn bản khắc phục được những hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Đồng thời, đưa vào lĩnh vực an sinh xã hội cũng như đưa vào đời sống xã hội những nội dung mới mang tính khuôn mẫu, những định hướng, tinh thần mới, thể chế hoá được quan điểm, đường lối của Đảng về quyền con người, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phát huy đức tính cần cù, trí tuệ và tâm huyết của người Việt Nam trong lao động sản xuất, công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần giúp độc giả, đặc biệt là người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước có liên quan hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trong việc vận dụng vào công việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn “Bình luận khoa học những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội” do nhóm tác giả là giảng viên, nguyên giảng viên Bộ môn Luật lao động, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Download Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Miễn Phí, Tải Sách Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Đọc Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Online, Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Cho Android - Iphone - IOS, Download Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Free Ebook, Xem Sách Bình Luận Khoa Học Những Nội Dung Cơ Bản Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start