1

Bàn về nguồn gốc các tôn giáo PRC/EPUB/PDF

Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Bàn về nguồn gốc các tôn giáo với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Bàn về nguồn gốc các tôn giáo

Bàn về nguồn gốc các tôn giáo từ sự hỗn tạp của những biểu tượng, thần thoại, nghi lễ và những tư tưởng tôn giáo trên thế giới, Eliade đã dựng nên một bức tranh tầm vóc về mối quan hệ mật thiết giữa con người và thần thánh, trải dài hàng nghìn năm. Trước ông, để nghiên cứu về lịch sử các tôn giáo, người ta thường cố gắng nắm bắt chúng thông qua các tôn giáo lớn như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo, mà đôi khi bỏ qua những tôn giáo cổ sơ, những tín ngưỡng bản địa nguyên thủy, và nghiên cứu chúng theo một diễn trình lịch sử tuần tự. Còn đối với Eliade, thay vì nghiên cứu lịch đại, tuân thủ nguyên tắc niên biểu cứng nhắc, ông nghiên cứu đồng đại với sự so sánh (so sánh mô thức giữa các tôn giáo) trên một phạm vi rộng lớn. Eliade nghiên cứu đa dạng từ các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Hy – La cho tới các vùng văn hóa như châu Phi, châu Úc (Australia và New Zealand), Indonesia, Bắc cực, các tộc người như người Iroquois, người Esquimo, Polynésian, Melanesian, tộc Khond…
ban-ve-nguon-goc-cac-ton-giao-mua-sach-hay
Cách tiếp cận về tôn giáo của Mircea Eliade có sự tương đồng và kế thừa mạnh mẽ từ hiện tượng học của Martin Heidegger, sự phân biệt tư duy ma thuật và tư duy tôn giáo của James Frazer và đặc biệt là trải nghiệm tôn giáo của Rudolf Otto. Hiện tượng học chính là xương sống trong cách tiếp cận tôn giáo của Mircea Eliade, khi ông coi tôn giáo là một thứ đặc biệt và tự phát, không thể định đoán dựa trên phương diện lịch sử, xã hội, kinh tế, tâm lý hay các hiện tượng phi tôn giáo đơn thuần. Đối tượng nghiên cứu của Eliade là linh hiển (hierophant – sự biểu hiện của tính thiêng trong thế giới), mà như Eliade đã viết “chúng tôi tránh không nghiên cứu những hiện tượng tôn giáo trong bối cảnh lịch sử của chúng, mà chỉ hạn chế ở việc xem xét trong bản thân hiện tượng tôn giáo, để hiểu được chúng với tư cách là những linh hiển”. Có nghĩa là, lịch sử (hay nguồn gốc) của các dòng tôn giáo ở đây, được truy nguyên từ sự phát lộ của những linh hiển.

*
*

. Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Web Tải Sách Miễn Phí


Download Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Miễn Phí, Tải Sách Bàn về nguồn gốc các tôn giáo, Đọc Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Online, Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Cho Điện Thoại, Tải Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Cho Android - Iphone - IOS, Download Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Free Ebook, Xem Sách Bàn về nguồn gốc các tôn giáo Trực Tuyến Online...