img509_-_copy
img509_-_copy
1

Ba Trụ Thiền PRC/EPUB/PDF

Ebook Ba Trụ Thiền đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ba Trụ Thiền với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Ba cột trụ của Thiền, đó là Giáo lý, Tu tập, và Giác ngộ. Lão sư Philip Kapleau, người đóng vai trò chính trong việc đưa Phật giáo Thiền về châu Mỹ, đã trình bày trong cuốn sách này một tổng quan hàm súc về lịch sử và quy luật của Phật giáo Thiền. Tác phẩm kinh điển còn được cập nhật và hiệu chỉnh, được bổ sung các ảnh tư liệu mới.

Nhận định

“Hơn ba chục năm qua, Ba Trụ Thiền của Lão sư Kapleau là nguồn suối giáo lý Thiền cho những người tu tập tọa thiền ở phương Tây, mà ngày nay nó vẫn còn sinh động và tươi mát như khi được xuất bản lần đầu tiên. Cuốn sách thực sựđứng vào hàng những tác phẩm kinh điển phi thời gian của Phật giáo Thiền.”

(Lão sư John Daido Lori, Viện trưởng Zen Mountain Monastery)


Download Ebook Ba Trụ Thiền Miễn Phí, Tải Sách Ba Trụ Thiền, Đọc Ebook Ba Trụ Thiền Online, Ebook Ba Trụ Thiền Cho Điện Thoại, Tải Ebook Ba Trụ Thiền Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Ba Trụ Thiền Cho Android - Iphone - IOS, Download Ba Trụ Thiền Free Ebook, Xem Sách Ba Trụ Thiền Trực Tuyến Online...