img018.u2751.d20170404.t153217.948845.jpg
img018.u2751.d20170404.t153217.948845.jpg

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải PRC/EPUB/PDF

Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn! Nếu đợi đến lúc ra đi mới tu chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất!

Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là “kẻ chân thật tu hành”. Lúc niệm phải từng chữ, từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp! Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó, quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ!

Ấn Quang Đại sư!

(Trích thư Trả lời thư cư sĩ Châu Quần Tranh ờ Vĩnh Gia)


Download Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Miễn Phí, Tải Sách Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải, Đọc Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Online, Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Cho Điện Thoại, Tải Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Cho Android - Iphone - IOS, Download Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Free Ebook, Xem Sách Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Tức Tai Ở Thượng Hải Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start