36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức PRC/EPUB/PDF

Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

36 Kế - Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức
36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức
“TAM THẬP LỤC KẾ” – Tác giả Tiến sĩ Đinh Toàn Trung – là tuyển tập của 36 kế với 120 câu chuyện ứng dụng mưu kế và 40 bài tập ứng dụng. Lần đầu tiên, Tam Thập Lục Kế không phải là sách dịch mà được viết trực tiếp bằng tiếng Việt. Trong quyển sách này, cũng là lần đầu tiên trên thế giới Tam Thập Lục Kế được xây dựng theo mô hình dựa trên ba chiều tọa độ bao gồm “Ảnh hưởng của Môi trường ngoại cảnh”, “Lợi thế Cạnh tranh” và “Cấp độ Thời gian”.Mục đích của mô hình Tam Thập Lục Kế là giúp các độc giả hình dung dễ dàng và áp dụng hiệu quả các kế: Tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh và tùy theo đối phương, mô hình này giúp người sử dụng kế đưa ra các giải pháp nhanh chóng cho các thách thức ở mọi tình thế để chuyển bại thành thắng, yếu thế sang lợi thế. Tác giả mong muốn giới thiệu với quý độc giả những kiến thức và phương pháp ứng dụng kế nhằm sử dụng ít sức lực và nguồn lực nhất để đạt được hiệu quả cao nhất; hoặc trong lúc nguy biến có thể giảm thiểu tối đa các rủi ro nhằm bảo toàn nguồn lực và sức lực cho mình, để chờ thời cơ thuận lợi khác hành động.


Download Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Miễn Phí, Tải Sách 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức, Đọc Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Online, Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Cho Điện Thoại, Tải Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Cho Android - Iphone - IOS, Download 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Free Ebook, Xem Sách 36 Kế – Tam Thập Lục Kế: Thiết Thực Cho Mọi Tình Thế Với 120 Câu Chuyện Ứng Dụng Mưu Kế Và 40 Bài Kiểm Tra Kiến Thức Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start