10-dai-de-tu-phat
10-dai-de-tu-phat

10 Đại Đệ Tử Phật PRC/EPUB/PDF

Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 10 Đại Đệ Tử Phật với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo đến Niết Bàn, Phật quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán gồm có 1250 vị. Đặc biệt có 10 vị được mệnh danh là Thập Đại Đệ tử. Trong 10 vị này, mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng.

Mười vị Đại Đệ tử của Phật là:

  1. Tôn Giả Đại Ca Diếp: Đầu Đà Đệ Nhất
  2. Tôn Giả Xá Lợi Phất: Trí Huệ Đệ Nhất
  3. Tôn Giả Mục Kiền Liên: Thần Thông Đệ Nhất
  4. Tôn Giả Ca Diên Chiên: Luận Nghị Đệ Nhất
  5. Tôn Giả A Nan Đà: Đa Văn Đệ Nhất
  6. Tôn Giả A Na Luật: Thiên Nhẫn Đệ Nhất
  7. Tôn Giả La Hầu La: Mật Hạnh Đệ Nhất
  8. Tôn Giả Tu Bồ Đề: Giải Không Đệ Nhất
  9. Tôn Giả Phú Lâu Na: Thuyết Pháp Đệ Nhất
  10. Tôn Giả Ưu Ba Ly: Trì Giới Đệ Nhất

Chính các vị là những cánh tay đắc lực nhất đã giúp đức Phật trong việc hoàng pháp độ sinh, làm cho Phật pháp hưng thịnh trên khắp lãnh thổ Ấn Độ thời đó, và còn lưu truyền mãi đến ngày nay.

Sách 10 Đại Đệ Tử Phật là tập hợp 124 câu chuyện về Thập Đại Đệ tử của Phật từ khi sinh ra với những năng lực ưu việt khác thường, quá trình tu hành hạnh đạo để gia nhập cõi Phật, tiếp tục tu thành chánh quả tại cõi Niết Bàn và đem công sức giúp ích cho đời, cho người…


Download Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật Miễn Phí, Tải Sách 10 Đại Đệ Tử Phật, Đọc Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật Online, Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật Cho Điện Thoại, Tải Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 10 Đại Đệ Tử Phật Cho Android - Iphone - IOS, Download 10 Đại Đệ Tử Phật Free Ebook, Xem Sách 10 Đại Đệ Tử Phật Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start